Avís legal

Avís legal i política de privacitat

INFORMACIÓ GENERAL DEL LLOC WEB WWW.CONTRABAIX.COM
www.contrabaix.com (http://www.contrabaix) és un domini de l’Ateneu Santfeliuenc amb NIF G-58153016 i domicili al carrer Vidal i Ribas 23-25. 08980 Sant Feliu de Llobregat, telèfon 93 685 32 42 i adreça informacio@contrabaix.com

ACCÉS DELS USUARIS
L’accés i/o ús del portal de CONTRABAIX atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que en el seu cas resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal CONTRABAIX.COM sota criteris de bona fe. L’accés al portal es gratuït. En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis es precisi el registre de l’usuari, aquest s’efectuarà mitjançant formularis de recapta de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avis legal. Per utilitzar el portal els menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Son titularitat de l’Ateneu Santfeliuenc els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del portal CONTRABAIX.COM, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a Ateneu Santfeliuenc l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de Propietat Intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de Ateneu Santfeliuenc, sense perjudici dels límits que estableix el Reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
A) Dades recollides a través de formularis
En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d’aquest portal CONTRABAIX.COM, el seu tractament se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per les finalitats indicades en els avisos corresponents i s’incorporaran en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l’Ateneu Santfeliuenc, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a: informacio@contrabaix.com.
B) Dades de navegació
El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària. Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web CONTRABAIX.COM. CONTRABAIX.COM no utilitza “cookies” o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de CONTRABAIX.COM, o per medició i dades d’audiències anònimes. Aquest lloc web fa servir les eines de medició d’audiència de Google Analitycs, que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l’objectiu de millorar el funcionament del web. Aquesta medició utilitza galetes (cookies) de terceres parts. Pot accedir a la política de privacitat d’aquesta empresa a l’adreça http://www.google.com/intl/es/analytics/

RESPONSABILITAT AMB RELACIÓ ALS CONTINGUTS
L’Ateneu Santfeliuenc es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia. L’Ateneu Santfeliuenc no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus usuaris.

DRET D’EXCLUSIÓ
L’Ateneu Santfeliuenc es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus websites i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instancia pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

SUBSCRIPCIONS
La subscripció a productes de l’Ateneu Santfeliuenc (ContraBaix) serà voluntària i suposarà l’acceptació de les condicions que en cada cas s’estableixin i que l’usuari haurà d’acceptar expressament. També implicarà, l’acceptació per a rebre informació comercial de productes i serveis de l’Ateneu Santfeliuenc. El fet de donar-se d’alta en aquests serveis comporta l’autorització a l’Ateneu Santfeliuenc per a aquest tipus de comunicacions, podent l’usuari revocar l’autorització amb una comunicació per escrit en la forma que l’Ateneu Santfeliuenc indicarà en cada cas.

ACCESSIBILITAT
Què és l’accessibilitat?
L’accessibilitat consisteix en l’accés a la informació sense cap limitació per raó de deficiència, discapacitat, o minusvalidesa.
Compromís de L’Ateneu Santfeliuenc
En la realització del nostre lloc web, la nostra intenció ha estat dissenyar un lloc web que sigui accessible per al major nombre d’usuaris, independentment de les seves limitacions personals o tecnològiques i col·laborar a reduir la discriminació social així com les barreres creades pel canvi derivat de les noves tecnologies. Estàndards
Els llenguatges utilitzats per als continguts i la seva estructura són HTML i ASP, i per disposar els elements i presentar-los de manera gràfica s’han utilitzat Fulls d’Estils en Cascada (CSS). Navegació per facilitar la navegació dels visitants, totes les pàgines mantenen una estructura semblant. Com navegar sense fer servir el ratolí?
Dreceres de teclat
S’han habilitat dreceres de teclat, tecles d’accés ràpid que faciliten la navegació. Enllaços i imatges
Els enllaços que ho requereixen contenen una descripció mitjançant l’atribut “title”. Disseny visual
Aquest lloc web utilitza fulls d’estil en cascada (CSS) per al format visual de la informació.
Descàrrega de documents
Els documents que s’hi descarreguen estan en format PDF; podrà visualitzar-los amb l’aplicació gratuïta Adobe Acrobat Reader.
Excepcions
Aquest Portal inclou algunes aplicacions i serveis de tercers, el codi dels quals encara no compleix el que s’estableix en els punts d’accessibilitat.

GENERALITATS
L’Ateneu Santfeliuenc perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de les seves websites exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret. L’Ateneu Santfeliuenc no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus pel que no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’indole tècnica.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
L’Ateneu Santfeliuenc podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre l’Ateneu Santfeliuenc i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat.

AMB EL SUPORT i la col·laboració de

gencat-footajsf-foot cornella sjd-foot castelldefels-foot castellbisbal-foot2